Eesjte RAAF Blog allertieje

Veer gaon weer beginne.......

RAAF, Thomas Pot

Eesjte RAAF Blog allertieje,

Urges in September, es de kènjer weer nao sjool gaon, de mailbox op ’t wirrik weer gevuld weurt en ’t broene gelaot al begint te verbleike, begint ’t te jeuke. Jeuk ónger in de pens want biejnao is ’t zo wiet.... de 11e van de 11e kump d’raan en veer “maoge weer”.
Dit jaor waor dat nog ‘ns extra sjiek want toen höbbe veer, óm ós jubileumjaor ech aaf te sjleete, de aaftrap van ’t Vastelaovessezoen zellef in óze henj genómme mèt ’t RAAF vlamp nog eine keer.

Mer noe... noe is ’t biejnao zo wiet. Veer maoge biejnao ech gaon pieken. Nog maar een paar nachtjes sjlaope en dan sjtaon veer weer tössje de luuj oet ós waereldsjtad langs de kantj van de waeg óm nao de optoch te kieke.

Nog veurdat ’t zowiet is maoge veer gaon geneete saame mèt uch van ’n aantal echte RAAFiaanse aktiviteite. ’t Paolhawte, de begeleiding van de koetsj veur de sjleuteleuverdrach en natuurlik ’t Vlaghijsse. Sjtuk veur sjtuk aktiviteite wo veer uch gaer welkom heijte!

’n Aktiviteit die veur vaol luuj get minder bekènd is, is ’t jaorlikse sjponsorrundje. Veer höbbe vaol te danke aan de luuj en bedrieve die ós sjteune. Óm óze vrunj te bedanke gaeve veer óze sjponsoren eder jaor ’t Sjponsorkado. Een ludieke attentie dae toch auch altied waal enig vastelaovesnut haet. Veurgaonde jaoren höbbe o.a. sjaals, oorwermers, mutsje, hendjwermers, heissje, flesje-aopeners de revue gepasseerd.
’t Leukste is dat óze vrunj neet allein een attentie kriege, mer deze persoonlijk euverhenjigd kriege door enkele van óze leeje. De Vriejdèg en de Zaoterdèg van ’t Vlaghijsweekend waere besjteed aan ’t perseunlijk bezeuke van óze sjponsoore. Veer zeen d’r trots op dat neet allein Gelaense bedrieve, mer zeker auch particuleere oet de Waereldsjtad ós ’n werrem hart toedraage.

Allemaol van die jónge Adonisse in 1 vereiniging zaw natuurlijk mótte beteikene dat veer sjterk gaon digitaliseere. Tot een nuuj site höbbe veer ós laote verleije, deze eesjte Blog leet ós auch vernuuje, óze tradisionele sjponsorbreef höbbe veer dit jaor vervange door ’n sjponsormail, mer..... ’t langsbrènge van de sjponsorkado’s hawte veer nog auwerwèts analoog.
Sjtökske melancholie, sjtökske eigenbelang. D’r zeen namelijk auch bès ’n paar vrunj die óngertössje al ingepland höbbe dat veer langskómme. ’n Jägerke of anger lekker dröpke sjteit dan te wachte. Wat ’n geweldig werm geveul kriege veer dao toch altied van (neet allein van dae Jäger, mer veural van ’t gebaar).

Zawt geer neet ‘ns muuske wille sjpeele biej deze toch? Dat kènt! Via deze site kènt geer ós sjteune en dan kómme veer (missjien vollegend jaor pas) auch biej uch langs! Dat is natuurlijk de mekkelikste waeg, mer wat de nuuj aanvullinge aan de PR&sjponsorkemissie höbbe besjlaote is dat zie dit jaor regelmatig “live” gaon tiejes de róndjrit. Ich höb mich laote oetlègke dat dat beteikend dat geer rechsjtreeks via óze Facebook kènt mètkieke wo ze zeen en wat ze aan ’t doon zeen.

Nondeju... dan zeen veer toch weer ’n sjtepke wiejer aan ’t gaon in ’t digitale tiedperk. Trèk gerus ein van ós aan de jas es geer toch leever per breef benaderd wil waere, zellefs per posdoef. Óze PR&sjponsorkemissie sjteit euveral veur aope..

De veurzitter...