Wie is ut RAAF ontsjtaon

Dat geer dat mèr effe weit dussss

In 1987 höbbe de Flaarisse ein nuuje traditie geïntroduceerd in de Gelaense vastelaovend, het fenomeen Adjudante. Sinds dat jaor wurd de Gelaense Sjtadsprins dan auch altied vergezeld door tweej Adjudante en haet Gelaen ein trio. De regerende Sjtadsprins maog de Adjudante zelf oet zien eige vriende- en kennissekring oetkeeze en ziej vulle elkaar als gooij vrunj dan auch geweldig good aan.

De beide Adjudante waere veur de receptie van de nuuje prins geïnstalleerd. Ziej höbbe veurnamelijk ein protocolaire rol en höbbe als taak om de Sjtadsprins op de achtergrondj te ongersjteune biej al zien publieke optreejes. Auch zeen ziej auch verantweurdelijk veur de bewaking van de scepter en -nao de sjleuteleuverdrach op de zaoterdig veur de vastelaovend- auch veur de Gelaense Sjtadssjleutel. Deze beide elementen, scepter en sjleutel, komme dan auch trök in 't logo van 't Regiment Awt Adjudante Flaarisse.

De regerende Adjudante zeen herkenbaar aan de rode pluume op hun hood, in taengestelling tot de leden van 't Regiment, die dezelfde mer dan waal witte pluume op hun hood drage. In de beginjaore drooge de Adjudante wit-rode pakke, te zeen op naevensjtaonde foto van 't vlaghijsen in 1988 biej Axel I (Glaesmakers). Pas 't tweede jaor dat d'r Adjudante waore en beide Awt-Adjudante zeen nog ummer actief biej 't RAAF (Ruud Looijen en Patrick van Weert). dat is toch get om biezunjer greuëtsj op te zeen! 

Deze witte pakke zeen later in de neugentiger jaore eësj vervange door grieze pakke en oeteindelijk in 2002 vervange veur de bekende zwarte jassen mit rood ongerhumme.

En om dan echt de historie in te duuke veur de geïnteresseerden: De uniformen van de regerende Adjudante zeen gebaseerd op de kledij oet de rococo periode in de 18e eeuw (1730 - 1789) gedrage aan 't Franse hof van veur de revolutie. De rococo periode kenmerkde zich door ein (euverdreve) verheerlijking van èn ein trökkeer nao de gouden barokperiode onder Lodewijk XIV, de zonnekeuning (1638-1715). De uniformen van 't RAAF zelf zeen echter gebaseerd op völ latere husaren-uniforme vanoet de periode nao de Napoleontische tied auch waal Restauratie geneump (1815-1816) en de periode daonao, de tied van o.a. "Kaiserin Sissi".

Nao hun regeerperiode waere de nuuje "Awt"-adjudante es ziej daoveur keeze ingelief biej 't Regiment es programmaongerdeil van de zitting Revue Gelaen Waggelt. Tijdens de Revue wurd auch hun betreffende prins "geplök" (de prins wurd hiejbiej ontdaon van patsj en vaere, zien medaille en tot sjlot 't teike van zien mach, de scepter..

Odoo tekst en afbeelding blok

 

Odoo CMS - een grote afbeelding
Odoo CMS - een grote afbeelding