Euver ut RAAF

In 1987 höbbe de Flaarisse ein traditie geïntroduceerd in de Gelaense vastelaovend, het fenomeen Adjudante. Sinds dat jaor wurd de Gelaense Sjtadsprins dan auch altied vergezeld door tweej Adjudante en haet Gelaen ein trio. Ut RAAF is ein club van dees Awt adjudante. 

Het Regiment draagt als naam: ‘Regiment Awt Adjudante Flaarisse’, afgekort R.A.A.F. En heeft haar zetel in Geleen.

Doel


Het Regiment heeft als doel de viering van de Vastelaovend in ere te houden, en de aan deze viering verbonden tradities en folklore hoog te houden en te stimuleren op een dusdanige wijze dat de viering een volksfeest blijft. Dit alles te nemen in de ruimste zin van het woord.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het organiseren van activiteiten in het kader van de Vastelaovend.
b. Het stimuleren en activeren van andere verenigingen m.b.t. hun Vastelaovend activiteiten.
c. Het Geleense dialect te bevorderen, in ere te houden en te gebruiken.
d. Alle andere wettige middelen die het doel kunnen bevorderen.

Opgericht


a. Het Regiment is opgericht op elf november negentienhonderd zes en negentig (11-11-1996), en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
b. Het Regimentsjaar loopt van één oktober tot en met 30 september daaropvolgend.
Ons team
Ons team